Mapa świata

Manufacturer: Altix sp. z o.o.
Mapa świata to terminal informacyjny stworzony przez firmę Altix. Duża, wypukła powierzchnia pozwoliła ze szczegółami przedstawić mapę kuli ziemskiej. Ale nie szczegółowość jest najważniejsza cechą terminala. Mapa jest udźwiękowiona. Dotknięcie określonego elementu powoduje odczytanie jego nazwy. Ponowne dotknięcie tego samego elementu skutkuje odtworzeniem nagrania zawierającego bardziej szczegółowe informacje o określonej lokalizacji. Terminal mieści około stu pięćdziesięciu udźwiękowionych obszarów. Z lewej strony umieszczono przyciski sterujące. Pozwalają one przyciszyć lub zgłośnić nagranie, zatrzymać je lub nawet czasowo wyłączyć mowę. Mapa stanowi niezastąpioną pomoc dydaktyczną zarówno dla młodszych, jak i starszych inwalidów wzroku.
Ask for pricing

Description

Mapa świata to terminal informacyjny stworzony przez firmę Altix. Duża, wypukła powierzchnia pozwoliła ze szczegółami przedstawić mapę kuli ziemskiej. Ale nie szczegółowość jest najważniejsza cechą terminala. Mapa jest udźwiękowiona. Dotknięcie określonego elementu powoduje odczytanie jego nazwy. Ponowne dotknięcie tego samego elementu skutkuje odtworzeniem nagrania zawierającego bardziej szczegółowe informacje o określonej lokalizacji. Terminal mieści około stu pięćdziesięciu udźwiękowionych obszarów. Z lewej strony umieszczono przyciski sterujące. Pozwalają one przyciszyć lub zgłośnić nagranie, zatrzymać je lub nawet czasowo wyłączyć mowę. Mapa stanowi niezastąpioną pomoc dydaktyczną zarówno dla młodszych, jak i starszych inwalidów wzroku.

Mapa Świata produkcji firmy Altix to największy udźwiękowiony i dotykowy plan tyflograficzny prezentujący topografię naszej planety. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można odsłuchać informacje o dowolnym, wybranym obszarze Ziemi. Nowa technologia sprawiła, że produkcja wypukłych map, planów, wizerunków zabytków i dzieł sztuki stała się tańsza, a co za tym idzie mogła się upowszechnić. Jest realizowana z zastosowaniem rozmaitych technik i materiałów. Najtańsze są wypukłe ryciny tłoczone na papierze. Specjalne drukarki wytłaczają w nich punkty tworzące wypukłe linie i powierzchnie. Znacznie droższa metoda polega na projektowaniu matryc i uwypuklaniu plastikowych plansz z zastosowaniem nacisku i wysokiej temperatury. Wytwarza się również tyflografikę warstwową, w której wypukły obraz składa się z nałożonych na siebie płaszczyzn o różnej wysokości. Najdroższą metodą tyflograficzną jest wykonywanie odlewów z brązu lub ze specjalnych żywic. O ile wcześniej wymienione techniki dają jedynie nieco uwypuklony obraz, efektem odlewania jest w pełni trójwymiarowa bryła. Podobnie jak przy  zastosowaniu technologii druku 3D.

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprezentowała na wystawie specjalną, wypukłą i mówiącą mapę świata. Jest to bodaj jedyna na świecie tego typu mapa. Łańcuchy górskie, kontynenty, główne rzeki i wyspy są wyraźnie wyczuwalne. Pod warstwą z tyflograficznym odwzorowaniem topografii Ziemi znajduje się 255 dotykowych sensorów. Po dotknięciu sensory aktywują odtwarzanie odpowiednich komunikatów dźwiękowych, nagranych za pomocą syntezatora mowy. Mapę można zaprogramować w różnych językach i zapisać w niej treści z różnych dziedzin. Aktualnie są to nagrania w języku polskim i angielskim. Po dotknięciu sensora usłyszymy nazwę obiektu geograficznego, po powtórnym dotknięciu wiele dodatkowych informacji o wybranym obiekcie. Wysoka estetyka wykonania mapy z pewnością zachęci do jej zakupienia także osoby widzące. Tworzenie tego typu map i planów jest jedną ze specjalności firmy Altix. Wyceniamy i realizujemy projekty Klientów. W celu dokonania uzgodnień prosimy pisać na adres mailowy: tg@altix.pl.

Zalety

  •         Udźwiękowiona i dotykowa, wypukła mapa Ziemi,
  •         wypukłe łańcuchy górskie, główne rzeki, wyspy i kontynenty dobrze wyczuwalne na płaskich taflach oceanów i mórz,
  •         255 dotykowych sensorów aktywujących komunikaty z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów geograficznych,
  •         możliwość zaprogramowania map z dowolnymi informacjami i w wybranych językach,
  •         możliwość wykonania dowolnej mapy, według projektu klienta.

 

Specyfikacja techniczna

  •         255 sensorów aktywujących po pierwszym naciśnięciu komunikaty z nazwami obszarów geograficznych, po drugim z komunikatami o nazwach stolic, języków urzędowych, o nazwach walut itp.,
  •         metalowe przyciski,
  •         stojak ze stali nierdzewnej,
  •         wymiary 180 x 90 cm.