Bezpieczne otoczenie (orientacja w przestrzeni)

Bez umiejętności samodzielnego poruszania się osoba niewidoma jest narażona na szereg ograniczeń. Jej aktywność jest wówczas zależna od pomocy przewodnika, a to często uniemożliwia podjęcie nauki czy też pracy zawodowej. Wyzwaniem staje się wykonywanie podstawowych czynności - zrobienie zakupów, wizyta u lekarza czy spotkanie ze znajomymi. Orientacja w przestrzeni bez udziału wzroku jest podstawową dziedziną rehabilitacji osób niewidomych. W jej ćwiczeniu niesłychanie pomocne, wręcz niezbędne, są oferowane przez nas specjalistyczne urządzenia oraz oprogramowanie wspomagające orientację i poruszanie się w przestrzeni otwartej i zamkniętej