Produkty dla słabowidzących

"Widzieć więcej" to hasło naszej firmy stanowiące zarazem zobowiązanie do zapewnienia osobom niewidomym i słabowidzącym narzędzi niwelujących różnice i wyrównujących szanse. Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom i oprogramowaniu zobowiązanie to staje się faktem. Klienci znajdą u nas zarówno proste urządzenia wspomagające codzienne funkcjonowanie, jak też urządzenia zaawansowane technologicznie, przeznaczone do wyspecjalizowanych działań, np. dzięki oprogramowaniu powiększającemu zawartość ekranu komputera, osoby słabowidzące mogą czytać  książki, gazety i różnego rodzaju dokumenty. Produkty, które oferujemy ułatwiają codzienne czynności, otwierają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu, umożliwiają dostęp do informacji, zdobywanie wykształcenia i efektywną pracę zawodową na równi z osobami widzącymi.