Oprogramowanie wspierające rozwój

Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i umiejętnościami stanowi istotny cel dla nauczycieli, terapeutów i rodziców. Dobór odpowiedniego oprogramowania pozwala skutecznie oddziaływać na rozwój dziecka i optymalnie go ukierunkowywać.  W naszej ofercie znajdują się proste programy, pozbawione zbędnych bodźców i niepożądanych źródeł stymulacji słuchowo-wzrokowej. Spełniają one zadania dydaktyczne w formie zabawy bazującej na zagadnieniach bliskich najmłodszym. Zawarte w programach treści prezentowane są w interesujący sposób, zachęcający do aktywności motorycznej i do komunikowania się.

Sortuj po
Wyświetl na stronie

Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO

Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO to specjalistyczny program multimedialny dla dzieci i młodzieży, wspomagający terapię wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program ma status wyrobu medycznego.
3999 PLN

Spektrum autyzmu PRO - program multimedialny

Spektrum autyzmu PRO to specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.
4949 PLN

Wspomaganie rozwoju PRO

Wspomaganie rozwoju PRO jest nową wersją programu, dostępnego wcześniej pod nazwą Wspomaganie rozwoju. Jest to pakiet programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, do wspomagania stymulacji wielozmysłowej i wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
3998 PLN

Dysleksja PRO – oprogramowanie do diagnozy i terapii dzieci zagrożonych dysleksją

Dysleksja PRO to oprogramowanie zawierające zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną.
2499 PLN

Spektrum autyzmu PRO Poziom 2 - program multimedialny

Spektrum autyzmu PRO Poziom 2 to profesjonalny program multimedialny wspierający rozwój kompetencji społecznych, samodzielność, samoświadomość i umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Program jest przystosowany do wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu. Ponadto pakiet Spektrum autyzmu PRO Poziom 2 stanowi niezwykle przydatne narzędzie w pracy terapeutycznej z uczniami, u których występują trudne zachowania.
4949 PLN

Porusz umysł Plus - ćwiczenia językowe

Porusz umysł Plus - ćwiczenia językowe to jeden ze składników programu komputerowego Porusz umysł Plus, wspomagającego rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży, kierowanego do różnych grup wiekowych. Celem ćwiczeń językowych jest rozwijanie i kształtowanie m.in. umiejętności czytania, rozumienia słyszanego i czytanego tekstu, prawidłowej wymowy i umiejętności budowania zdań, a także rozwijanie koncentracji, kształtowanie spostrzegawczości, pamięci i kompetencji psychoruchowych.
49 PLN

Porusz umysł Plus - ćwiczenia matematyczno-pamięciowe

Porusz umysł Plus - ćwiczenia matematyczno-pamięciowe to jeden ze składników programu komputerowego Porusz umysł Plus, wspomagającego rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży, kierowanego do różnych grup wiekowych. Celem ćwiczeń matematyczno-pamięciowych jest rozwijanie i kształtowanie m.in. umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych, myślenia matematycznego, myślenia logicznego, umiejętności kojarzenia i wyobraźni, pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, kompetencji psychoruchowych.
49 PLN

Porusz umysł Plus - ćwiczenia wzrokowo-słuchowe

Porusz umysł Plus - ćwiczenia wzrokowo-słuchowe to jeden ze składników programu komputerowego Porusz umysł Plus, wspomagającego rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży, kierowanego do różnych grup wiekowych. Celem ćwiczeń wzrokowo-słuchowych jest rozwijanie i kształtowanie m.in. rozpoznawania dźwięków i obrazów, orientacji w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-słuchowej, umiejętności kojarzenia i wyobraźni, pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, kompetencji psychoruchowych.
49 PLN

Porusz umysł Plus - ogólnorozwojowy program komputerowy dla dzieci

Porusz umysł Plus to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do różnych grup wiekowych, a jego celem jest podniesienie umiejętności szkolnych, zapobieganie deficytom, osiąganie sukcesów, podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, wydobywającego potencjał intelektualny dziecka i rozwijającego dziecko wszechstronnie.
80 PLN

Progres – program wspierający rozwój dzieci

„Progres” to program wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do uczniów w wieku 6-15 lat i poprzez diagnozę i terapię ma za zadanie kształtowanie umiejętności szkolnych, zapobieganie deficytom rozwojowym, wzmacnianie motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały, uczenie jak osiągać sukcesy. Ćwiczenia i zadania stanowią formę treningu, który wydobywa potencjał intelektualny i wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
69 PLN

Bystry umysł – gry ogólnorozwojowe

„Bystry umysł” to zbiór ogólnorozwojowych gier edukacyjnych, wspierających inteligencję, wyzwalających bystrość umysłu, ćwiczących zręczność i sprawność.
36 PLN

Młody Einstein - Zdolności i talenty – gry ogólnorozwojowe

Pakiet „Młody Einstein - Zdolności i talenty” z serii Młody Einstein zawiera 21 gier i ćwiczeń edukacyjnych rozwijających poprzez inteligentną zabawę zdolności i talenty, kształtujących wszechstronny rozwój dzieci w wieku 4 - 9 lat.
49 PLN