Produkty dla niewidomych

Blisko 90% informacji o otaczającym świecie pozyskujemy zmysłem wzroku.  Jego brak sprawia, że trudniej się kształcić, pracować, zdobywać informacje i wiedzę. Tę barierę można jednak przełamać lub zminimalizować. Bez wzroku można samodzielnie się poruszać, korzystać z komputera czy telefonu. Można się uczyć, studiować, pracować, założyć rodzinę, uczestniczyć w życiu społecznym. Żyjemy w epoce informacji i technologii, w której dysfunkcja wzroku nie musi oznaczać izolacji i braku perspektyw. W tym dziale naszego sklepu prezentujemy urządzenia i programy komunikujące się z użytkownikiem za pomocą mowy, dźwięku i dotyku. Dzięki nim możemy razem realizować misję świata otwartego dla niewidomych.