Euler 2.0 – system translacji brajla

Euler 2.0 to profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające osobom niewidomym i widzącym współpracę na równych zasadach. Euler 2.0 sprawia, że znika bariera pismo brajla – czarny druk.
1495 PLN

Opis

Euler 2.0 to profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające osobom niewidomym i widzącym  współpracę na równych zasadach. Euler 2.0 sprawia, że znika bariera pismo brajla – czarny druk. Euler to translator albo inaczej – formater, konwerter. Służy do wymiany informacji pomiędzy widzącymi i niewidomymi, a także do profesjonalnego drukowania w brajlu. Stanowi rozwiązanie problemów komunikacji, np. pomiędzy uczniami i nauczycielami w szkołach integracyjnych, gdzie dzieci niewidome nie mogą korzystać z pisma brajla, ponieważ nikt w ich otoczeniu nie zna tego pisma.  Euler 2.0 tłumaczy  teksty w obu kierunkach – dokumenty tekstowe na brajla i odwrotnie. Jest to w pełni profesjonalna translacja, z zaawansowanymi opcjami edycyjnymi, zarówno w przypadku brajla, jak i czarnego druku. Użytkownik może pisać tekst w brajlu korzystając ze zwykłej klawiatury, jak też z symulowanej na niej klawiatury brajlowskiej typu Perkins.  Program umożliwia płynną zamianę formatów plików. Osoba widząca, która pisze zwykły tekst, może wydrukować go dla osoby niewidomej w  brajlu, zaś osoba niewidoma może napisać tekst w brajlu i wydrukować go dla osoby widzącej w czarnym druku. W przypadku Euler 2.0 dotyczy to tekstu zwykłego, zaś w przypadku Euler Science – dodatkowo tekstów matematycznych. Brajlowska wersja może być zapisana integrałem i skrótami, niezależnie od języka. Euler jest programem wielojęzycznym.  Program jest  łatwy w użyciu. Obsługuje  dokumenty tekstowe formatach DOC, DOCX, RTF, HTML, PDF, XLS, XLSX i TXT, umożliwia edytowanie plików jak też tworzenie nowych dokumentów. Udostępnia wiele opcji, które pozwalają na dostosowanie tekstu do konkretnych potrzeb – można np. wybrać język i typ brajla oraz metodę dzielenia wyrazów. Euler umożliwia konwertowanie akapitów, list, tabel i obrazów. Każdą z opcji można zastosować do całego dokumentu lub tylko do wybranego fragmentu. Dokument brajlowski można zapisywać w formacie RTF, BRL lub też, gdy w dokumencie znajdują się tabele, jako arkusz XLS.

 

Zalety

 •         Obsługa dokumentów w formatach: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, HTML, PDF,  konwersja dokumentów w obu kierunkach: brajl – czarny druk, czarny druk – brajl, w wielu językach, 
 •         rozpoznawanie nagłówków i stopek programu Word,
 •         możliwość profesjonalnego edytowania dokumentów tekstowych przed ich przetłumaczeniem,
 •         możliwość edytowania zarówno dokumentów źródłowych, jak i brajlowskich,
 •         moduł sprawdzania pisowni,
 •         funkcja automatycznej aktualizacji,
 •         przekształcanie tabel na dowolny z trzech formatów brajlowskich,
 •         wygodne funkcje do zarządzania dużymi projektami adaptacyjnymi,
 •         obsługa różnych typów brajla,
 •         obsługa tekstowych komend sterujących formatowaniem dokumentu brajlowskiego,
 •         translacja tekstu na druk powiększony,
 •         drukowanie - druk i brajl w tej samej linii lub naprzemiennie,
 •         podgląd edytowanego wzoru w wersji graficznej,
 •         edycja wzoru w formie dostępnej dla niewidomych i nie wymagającej znajomości brajla, 
 •         możliwość pisania brajlem za pomocą wbudowanego symulatora klawiatury brajlowskiej,
 •         możliwość pracy w sieci,
 •         możliwość importowania bitmap oraz grafiki wektorowej i przygotowanie ich w edytorze do wydruku na drukarkach brajlowskich, w formie wypukłej grafiki.