SuperNova Magnifier & ScreenReader (Supernova Access Suite) - program powiększający i udźwiękawiający

SuperNova Magnifier & ScreenReader to program powiększający obraz na ekranie monitora i udźwiękawiający system operacyjny komputera PC oraz zainstalowane na nim aplikacje, a także wyposażający komputer w brajla. Dzięki szerokiej funkcjonalności SuperNova stanowi rozwiązanie odpowiednie dla osób oczekujących wysokiej jakości powiększenia obrazu oraz wsparcia w postaci profesjonalnego, pełnego udźwiękowienia i brajla.

Opis

SuperNova łączy w sobie zalety programu Hal, udźwiękawiającego Windows i wyposażającego system w brajla oraz programu Lunar, powiększającego obraz. Program SuperNova jest dedykowany osobom słabowidzącym, niewidomym, szczególnie zaś osobom z widzeniem szczątkowym, dla których poza powiększaniem elementów ekranu niezbędne jest także udźwiękowienie środowiska Windows. SuperNova współpracuje z 32-bitowymi wersjami Windows.  Obsługa 64-bitowych systemów operacyjnych dostępna jest od wersji 11 programu. Przy zakupie programu, jak również podczas aktualizacji jego starszych wersji, klienci otrzymują nieodpłatnie syntezator mowy Agata.  SuperNova występuje także w wersji przenośnej - Pen.

Zalety

 •         Powiększanie obrazu do 60 razy
 •         Wyraźny tekst i obrazy
 •         Możliwość regulowania koloru, kontrastu i jasności
 •         Zestaw dobrze widocznych kursorów myszy
 •         Zestaw trybów powiększania ekranu - pełny ekran, podzielony ekran, okienko, lupy, itp.
 •         Śledzenie fokusa dla Javy - pełna dostępność powiększenia dla aplikacji Java, które obsługują Java Access Bridge
 •         Pełne powiększenie  dostępne nawet podczas ekranu logowania Windows
 •         Udźwiękowienie systemu operacyjnego Windows
 •         Udźwiękowienie m.in.  programów MS Office, Excel, Word, WordPad, NotePad oraz Internet Explorer
 •         Odczytywanie dowolnego tekstu z ekranu - dokumenty, menu, strony internetowe, wiadomości email
 •         Oznajmianie ikon i etykiet elementów graficznych w na stronach internetowych 
 •         Oznajmianie podczas pisania znaków, słów lub obu jednocześnie
 •         Udostępnianie obsługi notatników i monitorów brajlowskich
 •         Udostępnianie brajla komputerowego lub literackiego (poziom 1 lub poziom 2)
 •         Możliwość programowania skrótów klawiszowych w brajlu.

Nowości

 •         Udoskonalono obsługę Microsoft Internet Explorer Document Object Model (DOM), która umożliwia  teraz wygodniejszą i szybszą nawigację podczas przeglądania stron www
 •         Dodano nowe klawisze szybkiej nawigacji
 •         Udostępniono nowe, intuicyjne skróty klawiszowe w trybie wirtualnego fokusa
 •         Udźwiękowiono funkcje schowka – wycinanie, kopiowanie i wklejanie
 •         Udoskonalono obsługę programu Microsoft Word.

 

Opcje

 •         SuperNova (CD)
 •         SuperNova (Dolphin Pen)
 •         Licencja na każde dodatkowe stanowisko (CD lub Pen)
 •         SMA na jeden rok (darmowe aktualizacje przez rok)
 •         Aktualizacja dla wersji 12 lub wyższej –  Pen
 •         Aktualizacja dla wersji  9 – 11 – Pen
 •         Aktualizacja dla wersji 12 lub wyższej – CD
 •         Aktualizacja dla wersji  9 – 11 – CD.