Sala Doświadczania Świata

Jest wiele form rehabilitacji, które bazują na stymulacji zmysłów. Jedną z nich jest terapia w Sali Doświadczania Świata. To specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Poznanie sensoryczne jest początkiem poznawania spostrzeżeniowego, a następnie myślowego. Nadrzędnym celem terapii w Sali Doświadczania Świata jest pobudzanie zaburzonych zmysłów, wytworzenie kompensacji i doprowadzenie do integracji sensorycznej, czyli doświadczania świata wszystkimi zmysłami. Sala jest przeznaczona dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami  i zaburzeniami. Podstawowymi elementami wyposażenia Sali Doświadczania Świata są m.in. kabina lustrzana, prysznic świetlny, kurtyna światłowodów, imitator powiewu.

Sortuj po
Wyświetl na stronie

Kabina lustrzana - część składowa Sali Doświadczania Świata

Kabina lustrzana, zwana też domkiem lustrzanym, to jedno z podstawowych urządzeń terapeutycznych, stanowiących część składową Sali Doświadczania Świata.
6020 PLN

Kurtyna światłowodów - narzędzie terapii zmysłów

Kurtyna światłowodów stanowi narzędzie terapii zmysłów u dzieci. Może być częścią Sali doświadczania świata, może być także stosowana niezależnie.

Magiczne akwarium

Magiczne akwarium jest imitacją typowego, wodnego akwarium. Znajdujące się w nim elementy świecą w promieniach ultrafioletowych emitowanych przez wbudowaną w akwarium lampę UV.
1610 PLN

Prysznic świetlny

Prysznic świetlny to jeden z podstawowych elementów wyposażenia Sali Doświadczania Świata. Składa się z 80 sztuk wężyków pokrytych substancją świecącą w świetle UV, długości dwa metry każdy i z lamp UV.

Tablica kolorowa drabina na mobilnej podstawie - element Sali Doświadczania Świata

Tablica kolorowa drabina stanowi jeden z podstawowych elementów wyposażenia Sali Doświadczania Świata. Wykorzystywana jest podczas zajęć z dziećmi. Ćwiczenia mają na celu prowokowanie wydawania dźwięków i poznawanie zależności pomiędzy dźwiękiem a wrażeniami wzrokowymi.
3180 PLN

Tablica lustrzana z wężami UV - element Sali Doświadczania Świata

Tablica lustrzana z wężami UV wykorzystywana jest jako urządzenie uspokajające i skupiające uwagę na wyeksponowanych przedmiotach i na własnym odbiciu, a także stymulujące percepcję wzrokową. Tablica wyposażona jest w lampę UV i w poliestrowe węże, które są pokryte substancją świecącą w ultrafiolecie. Lustro wykonane jest z tzw. szkła bezpiecznego - nie tłukącego się.
1575 PLN

Tablica świetlno-dźwiękowa (do zawieszenia) - pomoc terapeutyczna

Tablica świetlno-dźwiękowa integruje odczuwanie dźwięku i światła. Odmienne, barwne wzory powstają przy różnych częstotliwościach dźwięku. Tablice umożliwiają dawkowanie i łączenie wrażeń wzrokowych i słuchowych w sposób całkowicie od siebie zależny.
5200 PLN

Wibropodest - urządzenie terapeutyczne

Wibropodest jest urządzeniem terapeutycznym angażującym wzrok, słuch i ruch jednocześnie. Umożliwia odbieranie bodźców pierwotnych całym ciałem. Dźwięk po przejściu przez podłoże wibropodestu odczuwalny jest jako drżenie i wibracje o różnym stopniu natężenia. Odczucia wzmacniają pulsujące światła o różnych barwach.
7300 PLN