Lampa UV

Lampa UV sprawia, że różnego rodzaju przedmioty pokryte farbą fluorescencyjną świecą w emitowanym przez nią ultrafiolecie.
€60

Description

Lampa UV sprawia, że różnego rodzaju przedmioty pokryte farbą fluorescencyjną świecą w emitowanym przez nią ultrafiolecie. Ćwiczenia z lampą prowadzone z osobami o różnych dysfunkcjach sensorycznych i poznawczych dobrze  wpływają  na wyostrzenie zmysłu wzroku, wspomagają ponadto rozwijanie orientacji  w schemacie ciała, poprzez wyróżnianie jego poszczególnych części ubraniami świecącymi po wpływem promieni UV.

Zalety

  •         Możliwość prowadzenia ćwiczeń wyostrzających wzrok,
  •         możliwość prowadzenia ćwiczeń rozwijających orientację dotyczącą części ciała u osób z dysfunkcjami sensorycznymi i poznawczymi.