Speak II (voice Jan) version 3

Manufacturer: Altix sp. z o.o.
This is our product of historical meaning. Synthesizer was launched in 1988 and went on sale in 1989. At that time it was only one synthesizer which spoke Polish. Synthesizers can get boring after a few years, but did not Speak. It has its supporters all the time. In the last years, its sales are even higher than before. It is easy to use and functional. It works with all screen reading and brailing programs for Windows.

Description

 

Speak to pionierski na polskim rynku syntezator mowy. Jest autorskim produktem naszej firmy. Pojawił się w roku 1988. Jego prezentacja na antenie Polskiego Radia wzbudziła zachwyt słuchaczy. Pierwsze egzemplarze Speaka zostały sprzedane w 1989 roku. Syntezator odczytuje książki, notatki i wszystkie pliki tekstowe. Jest  syntezatorem programowym, wyróżniającym się kilkoma walorami istotnymi z punktu widzenia użytkownika. Jest bardzo szybki w działaniu - natychmiast reaguje na wszelkie polecenia, dobrze intonuje odczytywany tekst, jest wydajny. Daje ponadto możliwość decydowania o odstępach pomiędzy różnymi fragmentami tekstu.  Mówi wyraźnie, aczkolwiek ma nieco sztuczny głos. Umożliwia tworzenie reguł odczytywania słów i nawet bez programu udźwiękawiającego potrafi przeczytać pliki tekstowe.  

Zalety

 •         Wyraźny głos
 •         Możliwość ustawiania wszystkich parametrów głosu - zmiany prędkości czytania bez zmiany tonu, zmiany tonu bez zmiany prędkości czytania, regulacji odstępów pomiędzy słowami i zdaniami, regulacji zbioru znaków czytanych i pomijanych
 •         Polska intonacja zdań
 •         Łatwość instalacji i obsługi
 •         Poprawne odczytywanie liczb arabskich i rzymskich
 •         Możliwość definiowania sposobu wypowiadania wyjątków, np. skrótów.

 

Nowości

 •         Dodano obsługę standardu SAPI5
 •         Poprawiono jakość głosu oraz intonację
 •         Usunięto błędy związane z pomijaniem przerw interpunkcyjnych w czasie ciągłego czytania tekstu
 •         Usunięto ograniczenie jednego słowa do dwudziestu liter oraz jednego zdania do dwudziestu słów
 •         Głośność syntezatora można teraz regulować z poziomu Speak II, niezależnie od głośności pozostałych dźwięków w systemie (funkcja ta nie działa w programie JAWS)
 •         Pliki konfiguracyjne i pliki słownika przechowywane są teraz w folderze użytkownika. Dzięki temu każdy użytkownik komputera może posiadać osobne ustawienia programu i osobny słownik
 •         Speak II rozpoznaje liczby rzymskie do 3999 włącznie. Rozpoznawanie liczb rzymskich można teraz wyłączyć w oknie konfiguracji syntezatora. Można również zablokować przetwarzanie liczb rzymskich, które są popularnymi skrótami lub słowami, np. "mi", "CD","MIX" itp.
 •         Dodano rozbudowany edytor słownika wyjątków. Przetwarzanie słownika można teraz wyłączyć w oknie konfiguracji Speaka
 •         Zmiany dokonane w oknie konfiguracji syntezatora są teraz uwzględniane  natychmiast po wciśnięciu przycisku OK
 •         Dodano możliwość internetowej autoryzacji. Klucz licencyjny można teraz uzyskać w dowolnej chwili i kontakt z pracownikiem firmy nie jest już konieczny
 •         Dodano funkcję sprawdzania, czy pojawiła się nowsza wersja pakietu. Możliwe jest automatyczne pobranie oraz zainstalowanie ewentualnych poprawek.

 

Opcje

 •         Speak II (głos Jan), wersja 3
 •         Aktualizacja do Magni
 •         Aktualizacja Speak II do Speak II wersja 3 (głos Jan).