Wydruki brajlowskie

Wydruki brajlowskie dedykowane są osobom niewidomym posługującym się pismem brajla.

Description

Publikacja brajlowska, czy jest to opasła księga, czy krótka ulotka, na dobrą sprawę nie różni się od publikacji czarnodrukowej. Jedna i druga oparta jest na zawartych w niej znakach – literach, liczbach, znakach przestankowych i im podobnych elementach. Różnica powstaje ze względu na odbiór znaków. Tam gdzie widzący posługuje się wzrokiem, niewidomy używa dotyku. Co to zmienia? Niemal wszystko. Papier musi posiadać odpowiednią gramaturę, by wytłoczone na nim znaki brajlowskie były trwałe i czytelne i by proces ich druku nie niszczył samego papieru. O ile widzący mogą niemal dowolnie sterować wielkością czcionki, to w publikacji brajlowskiej jej rozmiar jest ściśle określony. Zbyt mała czcionka byłaby nieczytelna, zbyt duża utrudniałaby czytanie. To samo dotyczy formatu publikacji. Najwygodniejszym i polecanym przez nas jest format A4. Rozmiar ten pozwala swobodnie trzymać go osobie niewidomej, a na stronie mieści się sensowna ilość informacji.

Wydruk brajlowski wymaga uprzedniej adaptacji tekstu na język brajla. Zlecając nam wydruk nie jest konieczna samodzielna adaptacja, wykonamy ją w ramach usługi.

Specyfikacja techniczna

  •        Papier offset, gramatura: 150 – 170 g/m2,
  •        zalecany format: A4 - A3 (interesuje cię inny format: skontaktuj się z nami tg@altix.pl).

 

Wydruk każdej większej publikacji wymaga jej oprawy. Przejdź do sekcji Publikacje dla osób niewidomych i słabowidzących,aby zapoznać się z naszą ofertą.

 

Opcje

  •        wydruk strony A4 z adaptacją
  •        wydruk strony A4 bez adaptacji
  •        wydruk strony A3 z adaptacją
  •        wydruk strony A3 bez adaptacji
  •        adaptacja i wydruk ryciny A4
  •        adaptacja i wydruk ryciny A3