Goodfeel – nutowy translator brajlowski

Program Goodfeel umożliwia niewidomym muzykom tworzenie czarnodrukowych zapisów nutowych i drukowanie ich zgodnie z brajlowską notacją muzyczną.

Opis

Program Goodfeel umożliwia niewidomym muzykom tworzenie czarnodrukowych zapisów nutowych i drukowanie ich zgodnie z brajlowską notacją muzyczną. Goodfeel zawiera zintegrowany translator tekstu brajlowskiego, umożliwiający drukowanie utworów muzycznych z towarzyszącymi im opisami. Z tych samych plików muzycznych można drukować nuty w czarnym druku dla widzących i w brajlu dla niewidomych. Goodfeel to program dla niewidomych wokalistów i instrumentalistów. Doceniają go także nauczyciele i rehabilitanci osób niewidomych nieznający brajlowskiej notacji muzycznej. Goodfeel występuje w dwóch wersjach – Standard i Lite. Goodfeel Standard nie narzuca ograniczeń dotyczących rodzaju muzyki, natomiast w przypadku Lite może występować tylko jeden wybrany przez użytkownika rodzaj muzyki, tj. muzyka w wersji instrumentalnej, wokalnej lub fortepianowej. 

Zalety

  •         Konwersja plików z edytorów nutowych, np. Finale, Sibelius oraz z formatu MusicXML, na brajlowską notację muzyczną,
  •         synchronizacja przewijania zapisu brajlowskiego i czarnodrukowego dla bieżącego taktu muzycznego,
  •         przyjazny interfejs użytkownika, umożliwiający dostosowywanie wyjściowego zapisu nut brajlowskich,
  •         w pełni udźwiękowiony edytor nutowy Lime, dostępny dzięki aplikacji Lime Aloud współpracującej z programem udźwiękawiającym JAWS.

 

Opcje

  •         Goodfeel,
  •         aktualizacja wersji Goodfeel 2.6 do wersji 3.0,
  •         aktualizacja Goodfeel dla wersji 2.5 lub wcześniejszej.